“Годна!”

Public campaign “Worthy!” – a long-term cultural and social initiative of the BNR100 team. We designed the company’s logo and style, as well as promotional materials for many events and projects. The work is continues.

Грамадская кампанія “Годна!” – доўгатэрміновая культурна-сацыяльная ініцыятыва каманды БНР100. Распрацаваны лога і стыль кампаніі, гэтаксама як і праматыўныя матэрыялы шматлікіх мерапрыемстваў і праектаў. Праца працягваецца.

Кнігі, арт, мерч – перспектыўныя праекты бліжэйшай будучыні