Belarusian National Idea

Book design.
Eighty-five interviews about the national idea of Belarus, 600 pages of text and thousands of bright thoughts of famous, authoritative and respected Belarusians.
Authors of the book are “Euroradio” journalists Zmitser Lukashuk and Maxim Garunov.
Medisont Publishing House, Minsk, 2020.

Belarusian National Idea

Дызайн кнігі “Беларуская нацыянальная ідэя”.
Восемдзесят пяць інтэрв’ю пра нацыянальную ідэю Беларусі, 600 старонак тэксту і тысячы яскравых думак вядомых, аўтарытэтных і паважаных беларусаў. Аўтары кнігі – журналісты “Euroradio” Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. Выдавецтва Medisont, Мінск, 2020.

Беларуская нацыянальная ідэя — якая яна і ці ёсць яна ўвогуле? Цягам двух гадоў вядоўцы праграмы «Ідэя Х» Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў шукалі адказы на гэтыя пытанні разам з гасцямі ў студыі Еўрарадыё. У кнізе сабраныя 85 інтэрв’ю з лідэрамі меркаванняў — ад першых кіраўнікоў Беларусі да сучасных блогераў — пра тое, што такое Беларусь, хто такія беларусы, якая ў нас нацыянальная ідэя і пра тое, што нас чакае ў будучым.

Belarusian National Idea
Belarusian National Idea

Оформление книги “Беларуская национальная идея”.
Восемьдесят пять интервью про национальную идею Беларуси, 600 страниц текста и тысячи ярких мыслей известных, авторитных и уважаемых беларусов. Авторы книги – журналисты “Euroradio” Змитер Лукашук и Максим Гаруноу. Издательство Medisont, Минск, 2020.

Belarusian National Idea
Belarusian National Idea
Belarusian National Idea
Belarusian National Idea